บริการที่ปรึกษา SCADA/IoT

บริการที่ปรึกษาที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ ความสำเร็จ และลดต้นทุนแก่องค์กร โรงงาน และหน่วยงาน ที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูงเป็นพิเศษด้านระบบSCADA/IoTเพื่อเป็นศูนย์กลางของระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต มอนิเตอริ่ง และระบบควบคุม ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ยาวนานและเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับระบบSCADA/IoTของICONICS, KEPWAREเป็นต้น…

OPC : การเซตให้PC Mitsubishi Re-open การสื่อสารUDP/TCPอัตโนมัติ หากCommunication Lost

ถ้าเราใช้OPC Serverต่อกับPLC Mitsubishi Q ผ่านEthernet Module ถ้าการสื่อสารขัดข้อง PLCจะหลุดการสื่อสารและจะหยุดการสื่อสารไปเลยแม้Communicationจะกลับมาปกติก็ตาม การคอนฟิกให้PLC Re-Open…

ย่อหน้าแสดงผลSCADAอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน

ใช้เพื่อซ่อนหน้าแสดงผลให้ทำงานเบื้องหลัง ดาวน์โหลด Minimize When Not Active Toolkit ที่นี่

GENESIS64 SCADA : แสดงSCADAผ่านWebโดยไม่ต้องเก็บไฟล์ไว้ในWeb Directory

หากต้องการแสดงผลGENESIS64 SCADAผ่านเว็บ เราต้องเก็บไฟล์ไว้ในWeb DirectoryของGENESIS64 แต่ถ้าอยากเก็บไว้ในDirectoryอื่นก็สามารถทำได้โดยใช้Web Mapping Toolkit

GENESIS64 SCADA : เครื่องมือMapping Web Directory

เพื่อความสะดวกในการMappingไดเรกทอรีงานที่เก็บไฟล์แสดงผล(gdfx)ของเรา กับWeb DirectoryของICONICS ทั้ง AnyGlass, MobileHMI, Pubdisplay ทำให้เราไม่ต้องเอาไฟล์แสดงผลไปไว้ในWeb Directoryโดยตรง เช่นเราMappingโฟลเดอร์…

คำแนะนำการใช้GENESIS64 SCADA ตรวจสอบปัญหาในระบบควบคุม/กระบวนการผลิต

เมื่อปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแล้วต้องการตรวจสอบหาสาเหตุด้วยGENESIS64 SCADA มีแนวทางดังนี้