แปลงOPC/PLCเป็น API : ความแตกต่าง REST API server ของ GENESIS64 SCADAและKEPWARE OPC

Genesis 64มีความสามารถใช้เป็นREST API Serverเพื่อบริการข้อมูลให้แอพพลิเคชั่นอื่นๆได้ผ่าน REST API ซึ่งเป็นWeb service ในขณะที่ซอฟต์แวร์อื่นๆก็ทำได้เช่นกันเช่น KEPWARE…

DeviceXPlorer OPC Server อ่านค่าจากอุปกรณ์Serialเช่นเครื่องชั่งได้ไหม?

DeviceXPlorer OPC Server อ่านค่าจากอุปกรณ์Serialเช่นเครื่องชั่งได้ไหม? A: ปกติแล้วอุปกรณ์Serial เช่น เครื่องชั่ง สามารถติดต่อผ่านHMI/PLCมาก่อนได้ แต่หากต้องการติดต่อโดยตรงกับ…