สร้างData Log สำหรับ Kepware

บริการสร้างData LoggerสำหรับKEPWare KEPServerEx V5, V6 เก็บข้อมูลไว้ในMS SQL Server Express หรือMS SQL Serverของลูกค้าเอง ไม่จำเป็นต้องมีOPC DataLogger Plug-in สามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อเช่นใช้กับERP, MES, SCADA, Excel, Report, Web ฯลฯ ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท

COPC DLL สร้างSCADAด้วย.Net

COPC DLL used for SCADA creation and development. You can create SCADA system (Graphic monitoring & control, Trending, Alarm, and more..) within your favorite programming IDE such as Visual Basic 6.0, Visual Studio.Net (VB.Net, C#), and VBA (MS Excel, Word, …).