แปลงOPC/PLCเป็น API : ความแตกต่าง REST API server ของ GENESIS64 SCADAและKEPWARE OPC

Genesis 64มีความสามารถใช้เป็นREST API Serverเพื่อบริการข้อมูลให้แอพพลิเคชั่นอื่นๆได้ผ่าน REST API ซึ่งเป็นWeb service ในขณะที่ซอฟต์แวร์อื่นๆก็ทำได้เช่นกันเช่น KEPWARE…