อ่านค่าMQTTส่งให้OPC/PLC ไม่ต้องใช้SCADA

เราใช้DeviceXPlorer OPC Server ส่งข้อมูลOPCไปยังMQTT Brokerได้แล้ว ยังสามารถอ่านค่ากลับมา(Subscribe)จากMQTT Brokerส่งให้OPC tagและไปยังPLC registerที่ลิงค์กับOPC tag…

ทุกเรื่องราว SCADA ให้มืออาชีพSupport เป็นที่ปรึกษา ประหยัด

ทุกเรื่องราว SCADA ให้มืออาชีพSupport เป็นที่ปรึกษา งานรัฐ เอกชน ปรับปรุงระบบSCADA/IIoT ในต้นทุนแสนประหยัด ให้องค์กรจบงานบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างทีมงานของท่านเองอย่างมืออาชีพ…

OPC : การเซตให้PC Mitsubishi Re-open การสื่อสารUDP/TCPอัตโนมัติ หากCommunication Lost

ถ้าเราใช้OPC Serverต่อกับPLC Mitsubishi Q ผ่านEthernet Module ถ้าการสื่อสารขัดข้อง PLCจะหลุดการสื่อสารและจะหยุดการสื่อสารไปเลยแม้Communicationจะกลับมาปกติก็ตาม การคอนฟิกให้PLC Re-Open…

Data Logger เก็บข้อมูลOPCได้ทุกค่าย แสดงกราฟได้

Data Logger เก็บข้อมูล OPC DA, OPC UA และแสดงกราฟ นอกจากนี้ยังสามารถExportข้อมูลช่วงที่ต้องการออกเป็นExcelและCSVได้ด้วย รองรับฐานข้อมูลMS…

DeviceXPlorer OPC : Lua Script : หาค่าเวลาแบบมีmsec

บางครั้งเราจำเป็นต้องLogข้อมูลโดยเก็บเวลาที่มีหน่วยมิลลิวินาที(msec)ควบคู่ไปกับค่าของOPC tagลงในDatabase ตามข้อกำหนดของบางหน่วยงาน เราสามารถใช้Lua Scriptเพื่อสร้างเวลาที่อยู่ในรูปแบบ yyyy-MM-dd hh:mm:ss.fff ได้ดังนี้

ลูกค้าEDAซื้อGENESIS SCADAสามารถขอไฟล์OPCสำหรับPower Meter Schneider PM8000/ M-System 53Uได้เลย

GENESIS SCADA ทั้ง GENESIS32 และ GENESIS64 สามารถกติดต่อ Power Meterทั้งสองรุ่นนี้(และรุ่นอื่นๆอีกมาก) ได้เลย…