อ่านค่าMQTTส่งให้OPC/PLC ไม่ต้องใช้SCADA

เราใช้DeviceXPlorer OPC Server ส่งข้อมูลOPCไปยังMQTT Brokerได้แล้ว ยังสามารถอ่านค่ากลับมา(Subscribe)จากMQTT Brokerส่งให้OPC tagและไปยังPLC registerที่ลิงค์กับOPC tag…

Super Tip: แก้ไขTagของKepware ไม่อยากแก้ลิงค์ในSCADA ทำอย่างไร?

บางครั้งเราจำเป็นต้องย้ายDeviceจากChannelเดิมของKepwareไปที่Channelอื่นหรือใส่ในChannelใหม่ หรือแก้ไขชื่อOPC tag เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบกับSCADAเดิมที่ลิงค์กับDeviceนี้โดยตรงเพราะpathของTagจะไม่ตรงกันกับOPC tagที่ย้ายไป

ทุกเรื่องราว SCADA ให้มืออาชีพSupport เป็นที่ปรึกษา ประหยัด

ทุกเรื่องราว SCADA ให้มืออาชีพSupport เป็นที่ปรึกษา งานรัฐ เอกชน ปรับปรุงระบบSCADA/IIoT ในต้นทุนแสนประหยัด ให้องค์กรจบงานบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างทีมงานของท่านเองอย่างมืออาชีพ…

มีแค่OPCก็ส่งAlarmทางLINEกลุ่มได้

รู้หรือไม่ว่ามีแค่OPCก็สามารถส่งAlarmที่เกิดขึ้นในระบบควบคุมให้ผู้รับทางไลน์กลุ่มได้โดยใช้LINE Alarm Toolkit ชมVDOได้ที่นี่