Posted on

มีแค่OPCก็ส่งAlarmทางLINEกลุ่มได้

รู้หรือไม่ว่ามีแค่OPCก็สามารถส่งAlarmที่เกิดขึ้นในระบบควบคุมให้ผู้รับทางไลน์กลุ่มได้โดยใช้LINE Alarm Toolkit ชมVDOได้ที่นี่