คำแนะนำการใช้GENESIS64 SCADA ตรวจสอบปัญหาในระบบควบคุม/กระบวนการผลิต

เมื่อปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแล้วต้องการตรวจสอบหาสาเหตุด้วยGENESIS64 SCADA มีแนวทางดังนี้

Excel Auto Report ใหม่ เพิ่มฟีเจอร์ส่งไฟล์Excelทางอีเมล์อัตโนมัติ

Excel Automatic Report Tool ฟรีสำหรับลูกค้าที่ซื้อGENESIS64หรือKepware Data LogจากEDAตามแพกเกจที่กำหนด ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ส่งเมล์อัตโนมัติให้ด้วยแล้ว โดยได้ปรับปรุงให้ใช้กับ SMTP…

ซื้อ SCADA GENESIS64 รับสิทธิประโยชน์และ Tool Kit ฟรีมีที่อีดีเอที่เดียวเท่านั้น !!

ซื้อ GENESIS64 SCADAจากEDAรับสิทธิประโยชน์และToolkit ฟรี มีที่อีดีเอที่เดียวเท่านั้น !!

GENESIS64: ต้องการใช้Hyper Historian Expressเกิน5000tag

Hyper Historian Expressที่มาพร้อมGENESIS64 จะสามารถใช้งานHyper Historian Express ได้สูงสุด5000tagโดยจะไม่เกินจำนวนtagของGENESIS64 เช่นถ้าเรามีไลเซนส์GENESIS64 500 tag…