ตัวอย่างเงื่อนไขทำงานรอบเดียวเมื่อtagเปลี่ยน

ในWorkflowหรือที่ใดๆของGENESIS64ที่ต้องการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของOPC tag หรือ Data Source ว่าเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ สามารถใช้ฟังก์ชั่น timesincelastchange({{tag}}, ค่าน้อยสุดที่มีการเปลี่ยนแปลง, scanrate…

GENESIS32 SCADA ติดต่อ OPC UA

GENESIS32 SCADA ก็สามารถติดต่อOPC UA Serverได้โดยใช้ตัวช่วย อีกทั้งยังสามารถติดต่อPLC/Controllerและโปรโตคอลอื่นๆอีกมากมาย ท่านสามารถรับชมได้ที่VDOด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์ GENESIS64 SCADA : แสดงข้อความตามเวลาอัตโนมัติ

ไฟล์ตัวอย่างนี้สร้างจากGraphWorX 10.97.2 ตัวอย่างนี้แสดงข้อความอัตโนมัติตามช่วงเวลาโดยใช้Expression สองแบบ คือแบบใช้Code Block และแบบใช้State FieldของProcess Point ท่านสามารถดูExpressionในData…

ไฟล์WorkFlowใช้Insertข้อมูลSQLสำหรับลูกค้าEDA

ไฟล์นี้เมื่อImportเข้าไปในWorkflowของGENESIS64 SCADA จะพบตัวอย่างการ Insertข้อมูลลงใน MS SQLและ postgreSQL รวมทั้งตัวอย่างการDeleteข้อมูลเก่าอัตโนมัติ และUpdateข้อมูลMS SQL โดยเฉพาะการInsertข้อมูลในpostgreSQLจะมีตัวอย่างการบันทึกค่าเวลาแบบTimestampที่มีฟอร์แมตmsecต่อท้าย และเวลาในการLogข้อมูลลงล็อคนาทีหรือวินาทีที่กำหนด…

เปรียบเทียบความเร็ว Lua กับ Python

Lua เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้ใน DeviceXPlorer OPC ผลทดสอบเมื่อเทียบความเร็วการประมวลผลกับภาษาPythonแล้วจะพบว่าเร็วกว่า

DeviceXPlorer OPC : Lua Script : หาค่าเวลาแบบมีmsec

บางครั้งเราจำเป็นต้องLogข้อมูลโดยเก็บเวลาที่มีหน่วยมิลลิวินาที(msec)ควบคู่ไปกับค่าของOPC tagลงในDatabase ตามข้อกำหนดของบางหน่วยงาน เราสามารถใช้Lua Scriptเพื่อสร้างเวลาที่อยู่ในรูปแบบ yyyy-MM-dd hh:mm:ss.fff ได้ดังนี้