ทุกเรื่องราว SCADA ให้มืออาชีพSupport เป็นที่ปรึกษา ประหยัด

ทุกเรื่องราว SCADA ให้มืออาชีพSupport เป็นที่ปรึกษา งานรัฐ เอกชน ปรับปรุงระบบSCADA/IIoT ในต้นทุนแสนประหยัด ให้องค์กรจบงานบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างทีมงานของท่านเองอย่างมืออาชีพ…

มีแค่OPCก็ส่งAlarmทางLINEกลุ่มได้

รู้หรือไม่ว่ามีแค่OPCก็สามารถส่งAlarmที่เกิดขึ้นในระบบควบคุมให้ผู้รับทางไลน์กลุ่มได้โดยใช้LINE Alarm Toolkit ชมVDOได้ที่นี่

การติดต่อGENESIS64 กับ AWS IoTผ่านMQTT

หลักการติดต่อGENESIS64 SCADA กับ AWS IoT ด้วย MQTT เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หรือแอพลิคชั่นหรือระหว่างSCADAผ่านAWS IoT มีหลักการดังนี้

บริการที่ปรึกษา SCADA/IoT

บริการที่ปรึกษาที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ ความสำเร็จ และลดต้นทุนแก่องค์กร โรงงาน และหน่วยงาน ที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูงเป็นพิเศษด้านระบบSCADA/IoTเพื่อเป็นศูนย์กลางของระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต มอนิเตอริ่ง และระบบควบคุม ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ยาวนานและเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับระบบSCADA/IoTของICONICS, KEPWAREเป็นต้น…

OPC : การเซตให้PC Mitsubishi Re-open การสื่อสารUDP/TCPอัตโนมัติ หากCommunication Lost

ถ้าเราใช้OPC Serverต่อกับPLC Mitsubishi Q ผ่านEthernet Module ถ้าการสื่อสารขัดข้อง PLCจะหลุดการสื่อสารและจะหยุดการสื่อสารไปเลยแม้Communicationจะกลับมาปกติก็ตาม การคอนฟิกให้PLC Re-Open…

ย่อหน้าแสดงผลSCADAอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน

ใช้เพื่อซ่อนหน้าแสดงผลให้ทำงานเบื้องหลัง ดาวน์โหลด Minimize When Not Active Toolkit ที่นี่