Posted on

LINE Alarm Toolkit Update 2023.10.01

LINE Alarm Toolkit เป็น Toolkitที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลูกค้าEDAให้สามารถรับข้อความแจ้งเตือนจากGENESI64 / AlarmWorX64ได้ทางกลุ่มไลน์ มีการพัฒนาปรับปรุงในเดือน ตุ.ค. 2566 ดังนี้

  • ปรับปรุงให้สามารถส่งข้อความทางไลน์ได้กรณีที่alarmนั้นอยู่ในหลายArea (AlarmWorX64 Area)

ท่านสามารถดาวน์โหลดLINE Alarm Toolkitเวอร์ชั่นฟรีมาทดสอบได้จากลิงค์นี้ (ไม่แสดงArea แสดงข้อความแจ้งเตือนเท่านั้น) หากต้องการความช่วยเหลือสามาถติดต่อขอความช่วยเหลือได้หลากหลายช่องทาง หรือทักแชตด้านล่างเพจนี้