บริการสร้างระบบส่ง LINE Alarm

บริการจัดทำระบบส่งAlarmทางLINEด้วยGENESIS32, GENESIS64 โดยส่งข้อความแจ้งเตือน พร้อมข้อมูลสัญญาณปัจจุบัน เวลาที่เกิด ระดับความรุนแรง เป็นต้น สามารถเพิ่มAlarm ConfigในGENESIS SCADAได้เลย

Free VersionCommercial
ส่งได้LINE Groupเดียวส่งได้หลายLINE Group
มีข้อความ www.eda.co.th ต่อท้ายไม่มี
ส่งได้เฉพาะข้อความAlarm Message เท่านั้นมีข้อมูลAlarm Message, Event Time, Current Value, Area

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นฟรี(ไม่ต้องมีSiteCode)

หากสนใจโปรดคลิ้ก Contact Us ด้านล่างได้เลยครับ