บริการสร้างระบบส่ง LINE Alarm

บริการจัดทำระบบส่งAlarmทางLINEด้วยGENESIS32, GENESIS64 โดยส่งข้อความแจ้งเตือน พร้อมข้อมูลสัญญาณปัจจุบัน เวลาที่เกิด ระดับความรุนแรง เป็นต้น สามารถเพิ่มAlarm ConfigในGENESIS SCADAได้เลย

หากสนใจโปรดกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้เลยครับ