การติดต่อGENESIS64 กับ AWS IoTผ่านMQTT

หลักการติดต่อGENESIS64 SCADA กับ AWS IoT ด้วย MQTT เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หรือแอพลิคชั่นหรือระหว่างSCADAผ่านAWS IoT มีหลักการดังนี้

บริการที่ปรึกษา SCADA/IoT

บริการที่ปรึกษาที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ ความสำเร็จ และลดต้นทุนแก่องค์กร โรงงาน และหน่วยงาน ที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูงเป็นพิเศษด้านระบบSCADA/IoTเพื่อเป็นศูนย์กลางของระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต มอนิเตอริ่ง และระบบควบคุม ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ยาวนานและเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับระบบSCADA/IoTของICONICS, KEPWAREเป็นต้น…