Posted on

ให้ SCADA ส่งสถานะไปที่ LEDหรือBuzzer หน้าไลน์เพื่อแจ้งพนักงานได้ไหม?

Q: ให้ SCADA ส่งสถานะไปที่ LED หน้าไลน์เพื่อแจ้งพนักงานได้ไหม?

A: ทำได้ครับ

ใช้PLC/RTUหรือLEDที่มีModbus TCPเป็นต้นก็ได้ครับ โดยให้SCADAสั่งการอัตโนมัติตามเงื่อนไขได้ เช่น เมื่อเกิดเหตุทำให้เงื่อนไขเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้ก็ให้SCADAสั่งไปที่ LED เช่น สั่งสีแดงกระพริบบอกให้รู้ว่ามีปัญหาที่เครื่องจักรเป็นต้น หรือให้SCADAสั่งON/OFF 3 ครั้งแล้วหยุด3วิก่อนOn/OFFใหม่ วนลูปแบบนี้ด้วยWorkflow เพื่อบอกให้พนักงานเปิดคู่มือว่ากระพริบแบบนี้หมายถึงอะไรเป็นต้น สามารถทำได้กับPLC/RTUที่ต่อกับLEDอยู่ก็ได้ ทั้งนี้มีLED Towerที่พร้อมต่อสายLANและรุ่นที่มีWifiเพื่อความสะดวกให้ใช้งาน สามารถเชื่อมต่อGENESIS32/GENESIS64 SCADAได้เลยเพราะมีModbus TCP เป็นLED TowerจากM-Systemดัวรูป และมีBuzzerให้ใช้งานเพื่อส่งเสียงเตือนได้ ชมตัวอย่างการคอนฟิกเพื่อสั่งการLED TowerของM-System | เอกสารคู่มือและModbus TCP (รุ่นสายLAN) | รุ่นWifi