Posted on

ซื้อGENESIS SCADA + M-System Power Meter จาก EDA รับคอนฟิกการเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน

ลูกค้าEDAซื้อGENESIS SCADAพร้อม53U Power MeterจากM-System จะได้รับไฟล์คอนฟิกICONICS Modbus OPCสำหรับ53U Power MeterและSchneider PM8000 ไปใช้งานในSCADAได้เลย ไม่ต้องคอนฟิกเอง พร้อมคำแนะนำการใช้งานอย่างใกล้ชิด ให้ท่านตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าจากในและนอกโรงงาน พร้อมแจ้งเตือนเมื่อดีมานด์ไฟฟ้าสูงเกินระยะเวลาที่กำหนดอันจะทำให้ค่าไฟของโรงงานแพงขึ้นเป็นต้น นอกจากนี้ท่านยังสามารถขอคำแนะนำและข้อมูลการติดต่อPower Meterยี่ห้ออื่นๆได้อีกด้วย